Schaalvergroting en sociale impact

Als een gemiddeld vloerkleed zo’n 3 weken kost om te weven, dan kun je je voorstellen dat de productie van enkele tientallen vloerkleden wel even gaat duren. Als je meer impact wil maken, kan schaalvergroting daar wel bij helpen. Hoe pak je dat aan? En hoe houdt je vast aan het persoonlijke contact en de directe betrokkenheid met de makers? 

Wij hebben de uitdrukkelijke wens om zoveel als mogelijk te werken met kleine ateliers, want daar kunnen we de meeste impact maken. De gezinnen, en soms ook de directe omgeving, hebben allemaal baat bij de inkomsten van de weefateliers waar voornamelijk vrouwen werken. Zij houden, naast hun werk in de vakateliers, het gezin draaiende.  De meeste vakateliers zijn niet te vinden in de grote, toeristische steden maar in rurale berggebieden die soms moeilijk te bereiken zijn vanwege slechte wegen en extreme weersomstandigheden.  

Photocredits: Moncef Ben Rejeb

Om toch aan de vraag van onze klanten te voldoen èn onze kernwaarden te behouden zijn we onlangs gestart met lokale samenwerkingen tussen meerdere vakateliers. Dat betekent gezamenlijk wol inkopen en verdelen over de verschillende workshops en zo samen een grotere productie realiseren.

Photocredits: Moncef Ben Rejeb

Alle workshops werken op hun eigen manier en daarom wordt er nu tussen de ateliers intensief overlegd en afgestemd. Net zo bijzonder als wij het vinden dat we gezamenlijk met alle 5 de ateliers het productieproces doorlopen, zoveel kansen biedt het de coöperaties onderling maar ook met elkaar te groeien, van elkaar te leren en verder te professionaliseren.

Photocredits: Jenae Somedays for TBE. All rights reserved.