Eerlijke prijs

Wij stimuleren wij de lokale economie in onze productielanden op een eerlijke manier. Wij letten niet op de verhoudingen op de internationale markt, omdat producenten een prijs krijgen die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten. Ook financieren wij al onze ateliers vooraf en rechtstreeks, hierdoor zijn ze niet afhankelijk van de uiteindelijke productverkoop.

Co-creatie

Onze lokale producenten zijn onze partners. Samen ontwerpen en ontwikkelen wij interieurproducten in opdracht van verschillende winkels en merken. Onze uitgangspunten voor nieuwe ontwerpen blijven altijd het ambachtelijke vakmanschap en de expertise van onze ateliers. Zo behoudt je de bijzondere elementen die het uiteindelijke product zo uniek en kenmerkend maken.

Sociale onderneming

Fair Fabrics is een sociale onderneming, wat betekent dat we – zoals elke andere onderneming – een product of dienst op de markt brengen en we een verdienmodel hebben. Geld verdienen is echter niet ons hoofddoel; het is een middel om onze missie te vervullen.

Een social enterprise streeft naar het creëren van maatschappelijke meerwaarde, ook wel ‘impact’ genoemd. We creëren impact in landen en regio’s die economische steun hard nodig hebben.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

Fair Fabrics draagt met haar targets bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:

SDG 1: Geen armoede
SDG 8: Eerlijk werk en economische groei
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken